Các chi phí làm sổ đỏ nhà đất

Các khoản tiền phải nộp khi khách hàng làm thủ tục yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất như: tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận và các loại phí khác như: phí thẩm định địa chính, phí trích đo địa chính.

Về tiền sử dụng đất:

Các trường hợp phải đóng tiền sử dụng đất như sau:

 • Tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất
 • Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất
 • Tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng ổn định từ 15/10/1993 mà không có một trong các giấy tờ được quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013;
 • Tiền sử dụng đất khi nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 mà không có các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật đất đai 2013;
 • Tiên sử dụng đất khi nhà nước cấp quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận;

Tùy từng trường hợp mà pháp luật quy định mức tiền sử dụng đất khác nhau.

Về lệ phí trước bạ phải đóng :

Căn cứ theo quy định thì nhà, đất là một trong những đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ. Và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) là 0,5% (căn cứ theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định này).

Về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Theo quy định  thì:

 • Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần đối với cấp lại, cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.
  Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất  (không có nhà và tài sản gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.
 • Đối với tổ chức, mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy.
  Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy.
  Trường hợp cấp lại ,cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: Mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.

Pháp luật cũng quy định cụ thể những trường hợp nào được miễn tiền sử dụng đất, trường hợp nào được xét giảm tiền sử dụng đất;, trường hợp nào không phải đóng lệ phí trước bạ.

Trên đây là các khoản tiền chính phải nộp khi làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất. Tùy từng trường hợp cụ thể mà các khoản tiền phải nộp tăng giảm khác nhau

Quý khách có nhu cầu làm  sổ đỏ nhà đất hay cần tư vấn dịch vụ làm sổ đỏ vui lòng liên hệ:

Hotline: 0166.208.3254 – 0934.735.803-0888.38.222 MR.THỐNG

Email: nguyenvanthongkt2008@gmail.com

Posted by & filed under Uncategorized.