Chuyên mục » đất phi nông nghiệp
Khái niệm thế nào là đất phi nông nghiệp

Khái niệm thế nào là đất phi nông nghiệp

Khái niệm đất phi nông nghiệp Đất phi nông nghiệp là loại đất không sử dụng với mục đích làm nông nghiệp như: đất trồng cây hàng năm; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm muối; đất nông… Read more »