Chuyên mục » Pháp lý
Thuế chuyển nhượng bất động sản mới cập nhập hiện nay

Thuế chuyển nhượng bất động sản mới cập nhập hiện nay

Từ ngày 1/7/2013 áp dụng những quy định mới về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản. Quy định mới có một số điểm mới nhằm quy định rõ hơn cách tính thuế và áp dụng thuế khi chuyển nhượng BĐS, đồng thời tránh việc lợi dụng để trốn thuế. Theo… Read more »