Chuyên mục » Uncategorized

địa chỉ khu công nghiệp mỹ phước 3

  Địa chỉ khu công nghiệp mỹ phước 3 : xã Thới Hòa và xã Chánh Phú Hòa, Thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương –      Liên kết vùng khu công nghiệp mỹ phước 3 : Mời tham khảo thêm: danh sách công ty khu công nghiệp mỹ phước 3 bản đồ mỹ phước 3 Mọi thông… Read more »

Các chi phí làm sổ đỏ nhà đất

Các chi phí làm sổ đỏ nhà đất

Các khoản tiền phải nộp khi khách hàng làm thủ tục yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất như: tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận và các loại phí khác như: phí thẩm định địa chính,… Read more »